<rt id="yesi8"><small id="yesi8"></small></rt>
<rt id="yesi8"><small id="yesi8"></small></rt><acronym id="yesi8"><small id="yesi8"></small></acronym>
<acronym id="yesi8"></acronym>
<acronym id="yesi8"></acronym>
<acronym id="yesi8"></acronym><acronym id="yesi8"><center id="yesi8"></center></acronym>

Haber

CIIE'nin getirdi?i f?rsatlara dünyadan övgüler

08.11.2018

Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen ilk Çin Uluslararas? ?thalat Fuar? (CIIE) yabanc? i? adamlar? ve uzmanlar taraf?ndan övgüyle kar??land?.

Fuar, Çin'in d??a aç?lmay? geni?leterek küresel serbest ticareti te?vik etme amac? do?rultusundaki bir tedbir olarak nitelendirildi.

Rusya ?hracat Merkezi Ba?kan? Andrey Slepnev, bas?na verdi?i demeçte, CIIE'nin büyük çapl? oldu?una dikkat çekerek, Çin-Rusya ticaret i?birli?ine geni? bir platform sa?lad???n? söyledi. Slepnev, CIIE'nin aç?l???n?n ikinci gününde birçok Rus i?letmesinin Çin ile i?birli?i anla?malar? imzalad???n? kaydetti.

Alman Bosch Grubu Çin Ofisi ?cra Direktörü Yard?mc?s? Frank Scheidemantel, CRI'ye verdi?i özel röportajda, ?irketinin d??a aç?lma sürecinde Çin piyasas?n?n büyümesine tan?kl?k etti?ini belirtti. Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping'in CIIE'nin aç?l?? töreninde yapt??? aç?klaman?n d??a aç?lmay? geni?letme mesaj? verdi?ini, ayn? zamanda Bosch'un Çin piyasas?ndaki konumunu güçlendirme karar?n? da sa?lamla?t?rd???n? ifade etti.

Frans?z LPG Grubu Çin Bölgesi CEO'su Ma Ruilong, Çin piyasas?n?n bir ad?m daha d??a aç?laca??n?n kan?t? olan CIIE'nin yabanc? i?letmelerin yeni teknoloji ve ürünlerini sergileyebilece?i iyi bir platform görevi gördü?ünü belirtti.

课间棋牌首页 万和棋牌下载| 魔杰电竞下载| 中华棋牌首页| 现金捕鱼达人下载| 棋牌平台游戏